Jag har i mitt liv inte haft särskilt mycket med Försäkringskassan att göra, var tvungen att överklaga havandeskapspenningen bara, men det här tar ju priset:

Skämmes Försäkringskassan!

Heja Miriam, som orkade kämpa!