Jag tycker att med flaggstång kommer ett visst ansvar.

1. Att hålla reda på flaggdagar

2. Att hissa och ta ner flaggan i rätt tid

Enkla saker kan man tycka, men är det ändå för svårt kan man ju alltid ha en vimpel som man kan ha uppe jämt istället.

http://nyheter24.se/noje/blogg/engla/257876-hissa-flaggan